Makaleler

Çarşamba, Mayıs 31, 2017, 16:57

DOKU VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA GENEL BİLGİ; Organ transplantasyonu[1] ya da organ nakli organ donörü[2] tarafından verilen sağlam organ parçası ya da tamamının alıcının hasarlı veya çalışmayan organı yerine koymak amacıyla bir vücuttan diğerine nakledilmesidir. Bir diğer tanım da şu şekilde yapılabilir, Organ ve doku nakli, görev yapmayacak kadar hasta olan ve hatta bazen insan bedenine zarar verebilecek bir organın başka hiçbir tıbbi çözüm olmadığı için ve tedavi amaçlı olarak başka bir sağlam o...


Çarşamba, Mayıs 17, 2017, 13:46

Sigorta ettiren aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmelidir; a-) Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirmek Bütün sigortalarda olduğu gibi Hekim mesleki sorumluluk sigortasında da sigortalıya rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacıya bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. TTK m1475e göre sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları 10 gün içinde sigortalıya bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca sigortalı kendisine yöneltilen istemleri de aksi kararlaştırı...


Pazartesi, Mayıs 08, 2017, 17:52

Yasalarımıza 2005 yılında yapılan değişikliklerle girmiş olan Uzlaşma hem usul hukuku hem de maddi hukuku içeren karma bir kurum olarak kabul edilmektedir. CMK 253-255 ve TCK 78. maddelerinde yapılan düzenlemelerle günümüzde uzun süren yargılama ve soruşturmaların, mağduru daha da yıpratmaması ve zararının mümkün olan en kısa sürede karşılanmasının sağlanması adına hızla gelişen ve tercih edilen bir hukuki işlem halini almıştır. İlk defa ABD' de ''mediation'' ismiyle ortaya çıkan bu kurum, kelim...


Salı, Ekim 11, 2016, 10:30

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı bu hafta TBMM'ye sunulacak. İlgili tasarıda Ceza Muhakemesi Kanununa ve Diğer kanunlara getirilen bazı değişiklerin devrim niteliğinde olacağı öngörülüyor. Nitekim; Cinselliğe ilişkin Suçlarda, Sarkıntılık suçunun alt sınırı 3 yıldan 5 yıla, cinsel istismar suçunun alt sınırı 8 yıldan 10 yıla, nitelikli cinsel istismar suçunun alt sınırı 16...


Pazartesi, Ekim 03, 2016, 15:28

Rekabet Kurulu,  12 bankanın kredi ve kredi kartlarında 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında faizlere ilişkin kartel (uzlaşma) oluşturduğunu tespit ederek ceza vermiş ve buna karşılık bankalarda itirazda bulunmuştu. Bu itirazın sonucunda Danıştay Kartel oluşturarak tüketici, tacir ve kamu kuruluşlarına haksız faiz uygulayan bankalara kesilen cezayı uygun buldu. http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2F13-13-198-100.pdf 21.08.2007 ve...


Perşembe, Ağustos 25, 2016, 12:45

Daha önce Ceza Yargılamasında İstinaf başlıklı makalemizi yayınlamıştık. Bu makalede Hukuk Yargılamasında İstinafı ele alacağız. Temelleri yıllar öncesinde atılmış ve 2013 yıllarında Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda düzenlenmiş olmasına müteakip nihayet 20 Temmuz 2016 tarihinde uygulanmaya başlanmış olan İstinaf Kanun yolu ve Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk dünyamızda ve uygulamada karışıklıklara yol açacak gibi gözüküyor. Avukatlar ve Hakimler arasında da henüz bir bilinmeyenli denklem olan isti...


Perşembe, Ağustos 25, 2016, 12:33

Uzun zamandır Kanunlarda yerini almış ve düzenlenmiş olan İstinaf kanun yolu ve Bölge Adliye Mahkemeleri nihayet Temmuz ayı itibariyle uygulanmaya başlayacak. Hukuk dünyasında ikiye bölünmelere ve karışıklıklara yol açması muhtemel bu yeni kanun yolu şüphesiz Temyiz hakkında detaylı bilgiye sahip halkımızı da yakından ilgilendirmektedir. Olağan Kanun yollarımız arasında yerini alacak İstinaf kanun yolu, İlk derece (yerel) mahkemeleri ve Yargıtay arasında bulunacak ve ‘’yeniden başlamak’’ anlamı...


Pazartesi, Ağustos 22, 2016, 17:37

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. İflas Erteleme gibi bir çok konuda gelen yasal değişikliklerde şüphesiz en çok merak edilen Karşılıksız Çeklerdeki düzenlemeler.  Karşılıksız çıkan Çekler için bilindiği üzere eskiden hapis cezası yürürlükteydi ancak; yapılan bir takım değişiklilklerle ticari hayata ekonomik canlılık getirmek amacıyla Çek tedavülünü etkinliştirmek ve para borcuna yönelik hapis yasağı ilkesi ...


Pazartesi, Ağustos 22, 2016, 17:20

Bir taşınmaza birden çok kişinin birlikte malik olması durumunda ortaya birçok sorun çıkmaktadır. Özellikle taşınmaz mülkiyetinin önemli bir çeşidi olan ve TMK md. 701 de düzenlenen elbirliği ile(iştirak halinde) mülkiyet durumlarında yani kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısı ile mallara birlikte malik olan kişilerin mülkiyeti Örneğin miras ortaklığı, eşler arasındaki mal oraklığı, aile şirketi , adi şirketlerin belirli mallar üzerindeki mülkiyetleri elbirl...


Salı, Temmuz 19, 2016, 10:47

Uzun zamandır gündemde bir Af beklentisi varken, bu sabah itibariyle 17.08.2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu KHK düzenlemesi Af beklentisini karşılamasada cezaevleri tam anlamıyla boşalacak gibi görünüyor. Öyle ki; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin İnfaz Kanununda Geçici bir madde eklenerek bazı suçlar hariç, cezasının 4/2 sini yatmış mahkumlara tahliye yolu gözüküyor. Tabii bu düzenlenmeden yararlanacaklar için bazı şartl...

 
Copyright ©2016 ERER Hukuk Bürosu, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım