Makaleler

Pazar, Ocak 31, 2021, 17:26

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun yasadışı bahis oynama, oynatma, buna imkan sağlama, aracılık etme gibi fiilleri yaptırımlara bağlamıştır. Tüm bu hususları düzenleyen Kanunun 5. maddesi şu şekildedir; Madde 5 -  (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.) Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç...


Pazar, Ocak 31, 2021, 16:58

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı için pandemi ilan edilmiş olup, bu salgının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler iş hayatını ve ekonomiyi de etkilemektedir. Buna göre, korona virüsünün sözleşmelere etkisini inceleyelim. I. İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ Öncelikle işverenlerin, TBK 417. maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, çalışanların işle ilgili sa...


Salı, Ocak 12, 2021, 20:32

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan koruma tedbirleri yakalama, tutuklama, elkoyma, arama, teknik araçlarla izleme, adli kontrol, telekomünikasyon aracılığıyla iletişimin denetlenmesi işlemleridir. Soruşturma veya kovuşturma esnasında alınmış olan bazı koruma tedbirleri kişilerin maddi ve manevi zararlarının oluşmasına sebep olmaktadır. Misal, tutuklama işlemi her ne kadar hukuksal anlamda bir tedbir olarak öngörülmüşse de, toplum algısı açısından suçlu damgasının yapıştırıldığı ve sosyal konum...


Cuma, Ocak 08, 2021, 17:52

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki şekilde görülmektedir. Taraflar tazminat, mal paylaşımı, nafaka, ziynet eşyaları, velayet ve en önemlisi boşanma konularında hem fikir olup, anlaşmaya varabiliyorsa, bu takdirde anlaşmalı boşanma davası açılacaktır. Anlaşmalı boşanma davaları, diğer davalar gibi uzun sürmemekte, tek celsede sonuçlanabilmektedir. Ancak öncelikle, tarafların taleplerine uygun bir protokol hazırlanıp, taraflarca imzalanarak dava dilekçesi ekinde işbu protokol mahk...


Salı, Aralık 15, 2020, 17:48

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 14.01.2015 tarihli Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözleşme şekli, koşulları, cayma hakkı, fesih konularını ele alacağız. Öncelikle devre mülk ile devre tatil arasındaki farkları görelim. Devre tatil sözleşmeleri bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmeleri ifade etmektedi...


Pazar, Aralık 13, 2020, 18:07

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile birlikte gayrimenkul (konut ve çatılı işyeri) kiralarında birçok yenilik getirilmiştir. Kira sözleşmelerinin sona erme şekilleri sınırlandırılmış ve tahdidi şekilde kanunda yazılı hüküm haline getirilmiştir. Dava ve bildirim yoluyla olmak üzere kira sözleşmesi iki şekilde sona erdirilebilmektedir. Dava açmak suretiyle tahliye sebeplerini öncelikle kiraya veren ve kiracı tarafından kaynaklanan sebepler olarak ikiye ayırarak inceleyeceğiz. KİRAYA VERENDEN KAYN...


Pazartesi, Kasım 30, 2020, 20:38

Aile hukuku anlamında nafaka, boşanma süresince ve sonrasında nafaka borçlusunun eşine ve çocuklarına ödemekle yükümlü olduğu paradır. Hukukumuzda nafaka çeşitleri şu şekildedir; Tedbir nafakası, Yoksulluk nafakası, İştirak nafakası, Yardım nafakası. Nafaka davaları boşanma davasıyla birlikte açılabileceği gibi, ayrı dava olarak da açılabilir. Görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olup, yetkili mahkeme boşanma süresince boşanma davasını gören eşlerin birlikte ikamet ettiği yer mahkemeleri, bo...


Pazartesi, Kasım 23, 2020, 20:28

Malumunuz üzere, sağlık denince akıl baştan gidiyor ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte daha iyi bir hizmet almak adına gitmiş olduğumuz hastaneler ise hastaların bu zayıflığını kullanarak kanuna aykırı şekilde SGK’nın belirtmiş olduğu bedellerin çok üzerinde fiyatlara muayene, testler ve ameliyatlar yapmakta. Peki ödemiş olduğumuz bu bedelleri iade almanın bir yolu var mı? Hastaneler karşısında hastalar hizmet alan olarak tüketici sıfatındadır. Tüketici olarak kanuna aykı...


Pazar, Ocak 26, 2020, 17:57

İşe iade davası bir tespit davasıdır. İşverenin yapmış olduğu fesih işleminin usulüne uygun olup olmadığının tespiti yapılmakta ve usule uygun olmayan fesih işleminin geçersizliğine karar verilmektedir. Öncelikle işe iade davası açılmasının belirli koşulları vardır. Şöyle ki, İşçinin çalıştığı yerde en az 6 ay kıdemi bulunması, İşveren nezdinde 30 işçiden fazla sayıda işçi çalışması, İşçinin işveren yada işveren vekili sıfatında bulunmaması, İşçinin İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli iş ...


Salı, Ocak 21, 2020, 17:32

Ülkemizde yargılamanın büyük bir kısmını trafik kazalarından doğan tazminat davaları oluşturmaktadır. Trafik kazası dediğimizde, en az bir motorlu aracın karıştığı yaralamalı veya ölümle sonuçlanan veya malvarlığı zarara uğratılan her türlü kazayı anlayabiliriz. Trafik kazası nedeniyle açılacak davanın hukuki kaynağı haksız fiildir, haksız fiilden doğan tüm zararlar tazmin edilmesi için dava açılır. Çok ayrıntılı ve her olaya göre değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu için en temel haliyle ...

 
Copyright ©2016 ERER Hukuk Bürosu, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım