Makaleler

Pazartesi, Kasım 30, 2020, 20:38

Aile hukuku anlamında nafaka, boşanma süresince ve sonrasında nafaka borçlusunun eşine ve çocuklarına ödemekle yükümlü olduğu paradır. Hukukumuzda nafaka çeşitleri şu şekildedir; Tedbir nafakası, Yoksulluk nafakası, İştirak nafakası, Yardım nafakası. Nafaka davaları boşanma davasıyla birlikte açılabileceği gibi, ayrı dava olarak da açılabilir. Görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olup, yetkili mahkeme boşanma süresince boşanma davasını gören eşlerin birlikte ikamet ettiği yer mahkemeleri, bo...


Pazartesi, Kasım 23, 2020, 20:28

Malumunuz üzere, sağlık denince akıl baştan gidiyor ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte daha iyi bir hizmet almak adına gitmiş olduğumuz hastaneler ise hastaların bu zayıflığını kullanarak kanuna aykırı şekilde SGK’nın belirtmiş olduğu bedellerin çok üzerinde fiyatlara muayene, testler ve ameliyatlar yapmakta. Peki ödemiş olduğumuz bu bedelleri iade almanın bir yolu var mı? Hastaneler karşısında hastalar hizmet alan olarak tüketici sıfatındadır. Tüketici olarak kanuna aykı...


Pazar, Ocak 26, 2020, 17:57

İşe iade davası bir tespit davasıdır. İşverenin yapmış olduğu fesih işleminin usulüne uygun olup olmadığının tespiti yapılmakta ve usule uygun olmayan fesih işleminin geçersizliğine karar verilmektedir. Öncelikle işe iade davası açılmasının belirli koşulları vardır. Şöyle ki, İşçinin çalıştığı yerde en az 6 ay kıdemi bulunması, İşveren nezdinde 30 işçiden fazla sayıda işçi çalışması, İşçinin işveren yada işveren vekili sıfatında bulunmaması, İşçinin İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli iş ...


Salı, Ocak 21, 2020, 17:32

Ülkemizde yargılamanın büyük bir kısmını trafik kazalarından doğan tazminat davaları oluşturmaktadır. Trafik kazası dediğimizde, en az bir motorlu aracın karıştığı yaralamalı veya ölümle sonuçlanan veya malvarlığı zarara uğratılan her türlü kazayı anlayabiliriz. Trafik kazası nedeniyle açılacak davanın hukuki kaynağı haksız fiildir, haksız fiilden doğan tüm zararlar tazmin edilmesi için dava açılır. Çok ayrıntılı ve her olaya göre değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu için en temel haliyle ...


Pazar, Ocak 19, 2020, 17:41

Tüketici ve müteahhitler ödemiş oldukları tapu harçlarını iade alabilecek. 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan projelerde hem alıcı hem de satıcıdan satış bedeli üzerinden %2’şer olmak üzere tapu harçları alınmakta, bu da satış masraflarını oldukça arttırmaktaydı. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan projelerde açık kanun hükmü bulunmasına rağmen Tapu Müdürlükleri kanunu uygulamamakta ısrarcı davranıp tapu harçlarını tahsil etmeye devam etmekteydi. 25.07.2014 tarihinde çıkartılan yönetmelik il...


Salı, Ocak 07, 2020, 17:44

Yurtdışında boşandım, Türkiye’de de bu karar geçerli mi gibi en başta boşanma davalarının görüldüğü ancak birçok hukuki problemin ülke içerisinde geçerli olması için açılması gereken davalardır. İşbu davalar Milletletarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanunun 50-59. Maddeleri arasında düzenlenmiş olup, yabancı bir ülkede verilmiş olan kararın ülke içerisinde etkili olabilmesi için öncelikle tanınması, ardından ise icrası için tenfizi gerekmektedir. Tanıma-tenfiz davası için bir hak düşürüc...


Çarşamba, Haziran 26, 2019, 09:58

Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak için işten ayrılan işçilerin bu zorunlu hizmet için ayrıldıkları işyerlerine hizmeti tamamladıktan sonra tekrar dönebilmelerini sağlayan yasal düzenleme 4857 Sayılı İş Kanunun 31. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni ,’’ Askerlik ve kanundan doğan çalışma Madde 31 - Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrı...


Pazartesi, Nisan 16, 2018, 15:11

Türk Ceza Kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı meclise sunulmuştur. Toplam 10 maddeden oluşan bu tasarının 1. maddesi Devlet Memurları Kanununu, 2 ila 4. maddeleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu, 5. maddesi 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununu, 6 ila 8. maddeleri Çocuk Koruma Kanununu değiştirecektir.  Kanunlarda öngörülen değişiklik tasarısında amaç; yasama organı vasıtasıyla Çocuklara karşı işlenilen cinsel istismar suçlarında cez...


Perşembe, Mart 15, 2018, 16:22

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7101 sayılı  Kanun 18.03.2018 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İş bu düzenleme ile Tebligatların artık Avukatlara elektronik posta yöntemiyle yapılması zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu değişiklik, 01.01.2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır. 7101 sayılı  Kanunun 48. maddesi ile 7201 sayılı kanunun 7/a maddesinde değişiklik yapılırken 49,50-66 maddeleri ile de 7201 sayılı kanuna...


Pazartesi, Şubat 26, 2018, 11:12

Evcil Hayvan sahiplerinin şüphesiz ki en büyük problemlerinden biri evcil hayvanı ile İstanbul içerisinde yeterince rahat seyahat edememeleridir. İETT yönetmeliği gereğince iett’ ye bağlı toplu taşıma araçlarında küçük ırk köpeklerin boyun tasması ve sahibinin kucağında olması suretiyle taşınabileceği duyurulmuştu. Her ne kadar uygulamada halen çeşitli zorluklarla karşılaşılsa ve kuralları bilmeyen güvenlik görevlilerinin engellemeleri mevcut olsa da, yönetmeliği yanınızda bulundurmak ve kurall...

 
Copyright ©2016 ERER Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım