Tanıma Tenfiz Davaları

Salı, Ocak 07, 2020, 17:44

Yurtdışında boşandım, Türkiye’de de bu karar geçerli mi gibi en başta boşanma davalarının görüldüğü ancak birçok hukuki problemin ülke içerisinde geçerli olması için açılması gereken davalardır. İşbu davalar Milletletarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanunun 50-59. Maddeleri arasında düzenlenmiş olup, yabancı bir ülkede verilmiş olan kararın ülke içerisinde etkili olabilmesi için öncelikle tanınması, ardından ise icrası için tenfizi gerekmektedir.

Tanıma-tenfiz davası için bir hak düşürücü süre olmamasına rağmen özellikle boşanma, nafaka gibi davalarda bir an önce açılması faydalı olacaktır. Bu davalar basit yargılama usulüne tabi olarak, adli tatil döneminde de görülebilmektedir. Evrakların eksiksiz olması ve taraf teşkilinin sağlanması ile birlikte çok kısa sürede karara çıkabilmektedir.

Kamu hukukundan doğan davalar hariç (ceza davaları, vergi davaları) olmak üzere, özel hukuktan kaynaklanan ticari davalar, miras hukukundan doğan davalar, boşanma, velayet gibi aile hukukundan doğan davalarda hukuki yararı bulunan herkes tanıma ve tenfiz davası açabilir.

ESASA İLİŞKİN ŞARTLAR;

  • Hükmün verildiği yer ile Türkiye arasında mütekabiliyet veya anlaşmanın bulunması,
  • İlamın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilamın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı halde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmemiş olması (Taşınmazın aynına ilişkin davalar, vesayet davaları gibi),
  • Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması,
  • Kararın davalının savunma haklarına riayet edilerek verilmiş olmasıdır.

Görevli mahkeme, yabancı mahkemelerde açılmış olan davanın niteliğine göre değişmekle birlikte, aile hukukundan doğan davalarda boşanma, nafaka, velayet davalarında aile mahkemeleri, diğer davalarda ise asliye mahkemeleri görevlidir.

Yetkili mahkeme ise, davalının dava açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi, yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, o da yoksa İstanbul, İzmir veya Ankara ili içerisindeki mahkemelerden birinde açılabilir.

GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NEDİR?

  • Yabancı mahkeme kararının aslı
  • Yabancı mahkemenin kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir şerh veya belge ve apostille
  • Yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararının Türkçe’ ye yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve bu tercümenin Noter veya Konsolosluktan onaylatılması
  • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Avukata vekâlet verilecek ise ‘’yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açmaya yetki’’ içeren vekaletname, boşanma kararı tanınacaksa resimli vekaletname olması gerekmektedir.

Bu davalarda her iki tarafın Türkiye’ye gelmesi yada bulunması gerekmemekte, vekaletname verilerek avukatlar tarafından duruşmalara katılım ile dava görülmekte ve mahkemelerin yoğunluğuna göre en çok 6 ayda sonuçlanmaktadır.

Yurtdışında verilmiş yabancı mahkemelerin boşanma, velayet, nafaka kararları başta olmak üzere işbu davaların tanınması ve tenfizine ilişkin bilgi edinmek için iletişim adreslerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Av. İrem GÜRBÜZ EREL

 
Copyright ©2016 ERER Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım