Kentsel Dönüşüm Kapsamında Alınan Harçlar İade Ediliyor

Pazar, Ocak 19, 2020, 17:41

Tüketici ve müteahhitler ödemiş oldukları tapu harçlarını iade alabilecek. 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan projelerde hem alıcı hem de satıcıdan satış bedeli üzerinden %2’şer olmak üzere tapu harçları alınmakta, bu da satış masraflarını oldukça arttırmaktaydı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan projelerde açık kanun hükmü bulunmasına rağmen Tapu Müdürlükleri kanunu uygulamamakta ısrarcı davranıp tapu harçlarını tahsil etmeye devam etmekteydi.

25.07.2014 tarihinde çıkartılan yönetmelik ile harç muafiyeti getirilmiştir;

“ç) İlgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan;

1) Uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemleri,

2) Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, kredi desteğinden faydalanarak veya tamamen kendi kaynaklarını kullanarak, uygulama alanında veya uygulama alanı dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması işlemi,

Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.”

Söz konusu hükme rağmen Tapu Müdürlükleri harç tahsil etmeye devam etmekte ise de, birçok vatandaş tarafından tapu harcının iadesi için açılan davalar Vergi Mahkemelerinden olumlu sonuçlanarak, kanuna aykırı şekilde alınan tapu harçları iade edilmiştir.

Tapu harcının iadesi için, öncelikle satıştan itibaren 30 gün içerisinde Tapu müdürlüğüne, satış işleminden itibaren 30 gün geçmiş ise de, Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet yoluyla başvurmak gerekmektedir. Başvuruya olumsuz yanıt verildiği takdirde 30 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava yoluyla ödenen harçların iadesi alınabilmektedir.

Av. İrem GÜRBÜZ EREL

 
Copyright ©2016 ERER Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım