Devremülk ve Devre Tatil Sözleşmeleri

Salı, Aralık 15, 2020, 17:48

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 14.01.2015 tarihli Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözleşme şekli, koşulları, cayma hakkı, fesih konularını ele alacağız. Öncelikle devre mülk ile devre tatil arasındaki farkları görelim.

Devre tatil sözleşmeleri bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmeleri ifade etmektedir. Yazılı şekilde yapılması zorunludur.

Devre mülk sözleşmelerinde ise hak sahipleri devre tatil kullanıcılarından farklı olarak müşterek mülkiyet hakkı sahibidirler. Ayni hak tanıyan işbu sözleşmeler tapuda resmi şekilde yapılması zorunlu olup, herkese karşı ileri sürülebilir. Özetle, normal bir gayrimenkul almış gibi işbu sözleşmelerde tapuya tescil edilmekte ve miras ile mirasçılara intikali söz konusu olabilmektedir.

İşbu sözleşmelerin ifasında yeni yönetmelikle birlikte tüketicilere sözleşme imzalanmasından en az bir gün önce ön bilgilendirme formu verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Ön bilgilendirme formunda satıcının bilgileri, taşınmazın fiili durumu, projesi, ödeme miktarı, taksitler, cayma hakkı ve fesih gibi birçok konu düzenlenmesi gerekmektedir.

En çok karşılaştığımız problem ise, işbu sözleşmelerin feshi ve ödenen bedel ve senetlerin iadesi konusudur. Tesisi gezmeden sözleşmelerin yapılması sonrasında ise vaat edilenden çok farklı bir yer görülmesi halinde tüketicinin mağdur olacağı açıktır. Şirketler hediye tatil, gezi, kampanya, yemek gibi satışı özendirici yöntemlerle tüketiciler sağlıklı düşünme fırsatı vermeden imzalatılan sözleşmeler geçersiz sayılmaktadır. Yeni yönetmelik uyarınca, bu hediye tatil gibi davetlerin yazılı olarak tanıtımların bildirilmesi gerekmektedir.

Buna istinaden tüketicinin herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. Ancak yukarıda da değindiğimiz gibi, satıcının eksik bilgilendirmesi veya ön bilgilendirme formunu usulüne uygun düzenlememesi halinde tüketicinin cayma hakkı 14 günlük süre ile bağlı olmayıp, işbu sürenin bittiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile devam eder.

Yargıtay kararlarında devre mülk sözleşmesi ile devre tatil sözleşmelerinin olduğu gibi tecrübe ve muayene koşuluna bağlı bir sözleşme olduğu, inşaatın tamamlanmaması, devir teslim yapılmadan ve sözleşmede belirtilen yeri görmeden cayma hakkı süresinin başlamayacağı defaatle belirtilmiştir. Dolayısıyla, sözleşme imzalansa dahi, yeri çok sonra gezip gören tüketici sözleşmeyi feshederek, ödediği bedelleri iade alabilecektir.

Ayrıca, tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasını takiben on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Buna göre 10 yıllık yapılan bir devre tatil sözleşmesinde her ödeme bildirimini takiben 14 gün içinde tüketici fesih bildiriminde bulunabilecektir.

Tüketici cayma hakkını devremülk sözleşmelerinde noter aracılığıyla, devre tatil sözleşmelerinde ise yazılı posta yoluyla bildirilmesi yeterli olacaktır.

Sözleşmelerin ön ödemeli şekilde yapılması halinde ise, devir teslim tarihine kadar tüketici herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden dönebilir. Satıcı, tüketiciden sadece sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edilebilir. Dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 90 gün içerisinde borç altına sokacak belge, senet ve ödenen bedeller iade edilir.

Bu hususta birçok dolandırıcı şirket bulunmakla birlikte, günümüzde mağdur tüketici sayısı da giderek artmaktadır. Devre mülk ve devre tatil sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın parasal değerine göre; Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine başvurularak çözülebilmektedir. Sözleşmenin feshi ve cayma usulleri kanunda spesifik olarak düzenlenmiş olup, tüketici hukuku alanında uzman avukatlardan yardım alınarak kolayca problemlerinizi çözüme kavuşturabilirsiniz.

Av. İrem GÜRBÜZ EREL

 
Copyright ©2016 ERER Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım