7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Değişiklikler

Perşembe, Nisan 06, 2023, 11:55

7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Değişiklikler

 • Konutlarda hakim onayı olmadan icra işlemi yapılamayacak.
 • Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası haczedilemeyecek.
 • Haczi kalkmış ancak yedieminde bulunan mallar için tasfiye sürecine ilişkin düzenleme getirildi.
 • Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun şartlarda finansman desteği sağlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro aidatı alınmayacak.
 • Göçmen kaçakçılığı için verilecek cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkartıldı.
 • Ceza davalarında güvenlik tedbiri veya ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verebilmek için sanığın sorgusunun yapılma şartı getirildi.
 • HAGB verilen dosyalarda itiraz mercii usul ve esastan inceleme yapacak.
 • Çocuğun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün infazı 1 yıl süre ile ertelenebilecek, erteleme süresi her seferinde 6 ayı geçmemek üzere dört kez uzatılabilecek.
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçunda şüpheli hakkında verilecek erteleme kararı süresi içinde asgari olarak 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanacağı, denetimin 6şar aylık sürelerle en fazla 2 yıl uzatılabileceği düzenlenmiştir. Cumhuriyet Savcısı denetim süresi içerisinde yılda en az 2 defa uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için sağlık kurumuna sevk edebilecek.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu olacak.
 • Ticari ve iş uyuşmazlığı niteliğinde açılacak itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında arabuluculuk dava şartı haline getirildi.
 • Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli hale getirildi.
 • Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline getirildi.
 • Arabuluculuğa ilişkin son değişiklikler 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
 • Bunun haricindeki diğer hükümler ise yayımlandığı tarih olan 05.04.2023’te yürürlüğe girmiştir.
 
Copyright ©2016 ERER Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım