Anlaşmalı Boşanma

Cuma, Ocak 08, 2021, 17:52

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki şekilde görülmektedir. Taraflar tazminat, mal paylaşımı, nafaka, ziynet eşyaları, velayet ve en önemlisi boşanma konularında hem fikir olup, anlaşmaya varabiliyorsa, bu takdirde anlaşmalı boşanma davası açılacaktır.

Anlaşmalı boşanma davaları, diğer davalar gibi uzun sürmemekte, tek celsede sonuçlanabilmektedir. Ancak öncelikle, tarafların taleplerine uygun bir protokol hazırlanıp, taraflarca imzalanarak dava dilekçesi ekinde işbu protokol mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Mahkeme protokol ve şartlarını inceler, kanuna aykırı bir husus görmediği takdirde boşanma ve protokolün uygulanmasına karar verir. Bu süreç oldukça kısa sürmekte olup, gerekçeli kararın yazılması ile birlikte taraflar temyizden feragat ettiklerini beyan ederek dosya kesinleştirilir ve boşanma gerçekleşmiş olur. Karar Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilmesi işlemleri takip edilir.

Bu süreçte en önemli husus, protokol şartlarının taraflar açısından en iyi şekilde belirlenmesidir. Protokolün hazırlanmasında uzman avukatların bu konuda etkisi oldukça çoktur. Yanlış, eksik hazırlanmış protokol sonucunda boşanma gerçekleştikten 1-2 yıl sonra nafaka artırım, eksiltilmesi davaları sıklıkla açıldığı ve tekrar masraf yapıldığı görülmektedir.

Anlaşmalı boşanma, Medeni Kanun’un 166/3 fıkrasında düzenlenmiş olup, genel ve mutlak bir boşanma sebebidir. Ancak belirli şartları bulunmaktadır:

  1. Evliliğin en az 1(bir) yıl sürmüş olması
  2. Eşlerin birlikte başvurmaları yahut bir eşin açtığı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi
  3. Eşlerin boşanmaya dair iradelerini hakim huzurunda açıklamaları
  4. Tarafların hazırladıkları boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin boşanma protokolünün hakim tarafından onaylanması.

Şartlarında da görüleceği üzere, dava açıldıktan sonra duruşmaya her iki tarafında bizzat gelerek boşanmaya ilişkin beyanlarını zapta geçirmeleri gerekmektedir. Avukatın duruşmaya katılması, boşanmanın kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan yeterli görülmemektedir.

Tüm bu şartların gerçekleşmesi ile, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına ilişkin hakimde kanaat uyandırılmışsa ve ayrıca protokol müşterek çocuğun kimde kalacağı, ne kadar sık aralıklarla diğer ebeveyn ile görüşeceği gibi kişisel ilişkiler, iştirak, yoksulluk nafakası gibi mali durumlar, mal paylaşımı, ziynet eşyalarının paylaşımı ve kusur durumuna göre maddi, manevi tazminat hususlarında mahkeme tarafından onaylanmışsa, protokol geçerlilik kazanarak boşanma gerçekleştirilir.

Av. İrem GÜRBÜZ EREL

 
Copyright ©2016 ERER Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım