17.08.2016 Tarihli KHK İle Cezaevleri Boşalacak!

Salı, Temmuz 19, 2016, 10:47

Uzun zamandır gündemde bir Af beklentisi varken, bu sabah itibariyle 17.08.2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı.
Söz konusu KHK düzenlemesi Af beklentisini karşılamasada cezaevleri tam anlamıyla boşalacak gibi görünüyor. Öyle ki;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin İnfaz Kanununda Geçici bir madde eklenerek bazı suçlar hariç, cezasının 4/2 sini yatmış mahkumlara tahliye yolu gözüküyor. Tabii bu düzenlenmeden yararlanacaklar için bazı şartlar ön görüldü;

  • Düzenlemeden yararlanılabilmesi için suç tarihinin 01/07/2016 tarihinden önce olması gerekmektedir.
  • 5237 sayılı Ceza Kanununda düzenlenen Kasten Öldürme suçları, Üst soya, alt soya, eşe, kardeşe, veya kendini savunamayacak durumda olanlara ilişkin işlenen Kasten yaralama suçları ile neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış Yaralama suçluları, cinsel dokunulmazlığa ilişkin suçlar, Özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar, uyuşturucu imal ve ticaretine ilişkin suçlar, Ceza Kanunu 2. Kitap 4. Kısım 4. 5. 6. 7. bölümde düzenlenen Devletin Güvenliğine ilişkin suçlar, Anayasal düzene ilişkin suçlar, Milli Savunmaya ilişkin suçlar, Devlet Sırlarına ilişkin suçlar ve casusluk, Terörle Mücadeleye kapsamına giren suçlar gibi sayılan suçlar söz konusu düzenleme kapsamında yer almayacaktır. Yani sayılan iş bu suç tanımları dışındaki suçlardan mahkum olanlar ilgili KHK'dan yaralanabilecektir.
  • 5275 sayılı kanuna eklenen Geçicisi 6. madde uyarınca, bu konunun 105/A maddesinde belirtilen ''...koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az kalan iyi halli hükümlünün ''cümlesindeki ''1 yıl'' süresi ''2 yıl'' olarak değiştirildi. Yani, geçici madde ile artık koşullu salıverilmesine 2 yıl kalan mahkumun iyi hal göstermesi durumunda tahliyesine karar verilebilecek.
  • Yine 5275 sayılı kanuna eklenen geçici diğer bir düzenleme ile ilgili kanunun 107/2. maddesinde yer alan ''...hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler'' cümlesindeki ''üçte iki'' ibaresi ''yarısı'' olarak değiştirildi. Yani, artık cezasının 4/2 sini infaz kurumunda geçiren bir mahkum koşullu salıverilecek.

Örnek vermek gerekirse, 10 yıl hapis cezası almış bir kişi 3 yıldır infaz kurumunda ise, Koşullu salıverme halinin gerçekleşmesine 2 yıl kalmış demektir. Dolayısıyla 3 yıl hapis cezasını infaz etmekle, iyi halli olmasına mütakip tahliyesine karar verilebilecek, ve denetimlik serbestlik uyarınca infazını tamamlayabilecektir.

Getirilen yeni düzenleme ile yüzde yüzden fazla doluluk oranı olan cezaevlerinin rahatlatılması planlanmaktadır. Bu düzenleme bir af niteliğinde olmayıp, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik kurumlarını kolaylaştırma amacı güderek cezaevlerinden tahliye olan mahkumların cezalarını sosyal yaşamın bir parçası olarak devam etmelerini sağlayacaktır. Olumlu ve olumsuz etkileri elbette ki Ceza hukuku açısından tartışmalıdır. Nitekim Hapis cezası son çaredir. Esas olan bireyi topluma kazandırmaktır. Devlet bu düzenlemelerin yanında bireyi topluma nasıl kazandıracağını da temellendirip gerekeni yapmalıdır.

Unutulmaması gereken diğer bir hususta şudur ki Getirilen Düzenleme Olağan Üstü Hal çerçevesinde yapılan bir Kanun Hükmünde Kararnameye dayanmaktadır. Yani Bu geçici düzenlemeye tabi hususlar Kanunda yapılan değişikliklerle getirilmemiştir. Dolayısıyla Olağan Üstü Hal'in kaldırılmasına müteakip söz konusu geçici düzenlemelerin hükmü hukuk dünyasından kalkacak ve eski yasalar uygulanmaya devam edecektir.

Sevgiler

ER&ER HUKUK VE DANIŞMANLIK

Av.İpek ERTUĞRAL

 
Copyright ©2016 ERER Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım